Transfer

Technika polegająca na wykorzystaniu temperatury i docisku do wprowadzenia nadruku w materiał. Szczególnie przydatna przy drukowaniu nazwisk i cyfr.