Projekt Unijny

Geneza projektu:

Firma SEMA PRINT funkcjonuje na rynku nadruków reklamowych wykonywanych na różnego rodzaju materiałach od wielu lat. Posiada duże doświadczenie dotyczące zarówno wykorzystywanych technologii jak i zdobywanych kontaktów i zamówień. Obecnie w firmie pojawiła się szansa uzyskania statusu Partnerskiego Dostawcy, który można uzyskać po pozytywnie przeprowadzonym audycie. Celem zdobycia statusu partnerskiego dostawcy Coca-Coli, firma Sema-Print poddała się zewnętrznemu audytowi potencjalnego kontrahenta. Skontrolowano warunki pracy, BHP, stan zabezpieczeń hali produkcyjnej oraz stan gospodarki odpadami. Wśród zaleceń pokontrolnych znalazły się punkty wymagające dodatkowych inwestycji materialnych. Dodatkowo, Zarząd poprzez własne działania zdiagnozował obszary i procesy zachodzące Firmie wymagające poprawy. W sytuacji, gdy firma przejdzie pozytywnie taki audyt, zdobędzie duże zamówienia na produkcję materiałów reklamowych w długim okresie czasu.

Cele projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest umożliwienie uruchomienia dużych zamówień produkcyjnych w związku z planem pozyskania zamówień od strategicznego klienta: Coca-Coli. Dodatkowo, w związku z planem pozyskania zamówienia niezbędne jest dostosowanie do wymagań BHP, poprawa warunków pracy oraz inne zmiany wynikające z zaleceń pokontrolnych Coca-Coli. Ponadto, celem także jest umożliwienie realizacji małych serii i zamówień wykonywanych za pomocą transferów sublimacyjnych i w dziale haftu z wykorzystaniem tamborków. Istotnym celem jest też zwiększenie wydajności produkcji dużych serii wyrobów i zmniejszenie
kosztów jednostkowych krótkich serii.

Produkty projektu:

Działanie 1. Zakup urządzeń i maszyn -

W ramach działania zostaną zakupione następujące urządzenia będące elementem linii technologicznych firmy:
• Linia technologiczna do pakowania gotowych produktów
• Półautomat sitodrukowy do druku płaskiego (transferów) oraz mini piec do suszenia transferów
• Stanowisko do produkcji transferów sublimacyjnych
• Piec gazowy do utrwalania nadruków
• Tamborki do haftu na gotowych produktach
• Kompresor wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym do wspomagania linii technologicznej do pakowania
• Urządzenie do mycia sit z recyrkulacją
• Wózek widłowy
• Ploter tnący

Działanie 2. Zakup systemów oraz sprzętu informatycznego –

W ramach działania zostanie zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz oprogramowanie komputerowe niezbędne do prowadzenia m.in. działalności projektowej i graficznej.

Działanie 3. Dostosowanie firmy do wymagań BHP oraz zaleceń po-audytowych

W ramach zostaną zakupione następujące urządzenia oraz zrealizowane prace:
• Wentylacja hali produkcyjnej
• Wyposażenie przestrzeni socjalnej dla pracowników
• Modernizacja elewacji budynków produkcyjnych
• System monitoringu i alarmowy w budynku

W wyniku realizacji projektu będzie możliwość uzyskania następujących rezultatów:
• Poprawa warunków pracy i BHP.
• Spełnienie zaleceń pokontrolnych Coca-Coli, co umożliwi uzyskanie statusu dostawcy koncernu.
• Sześciokrotne zwiększenie wydajności pakowania.
• Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do firmy (sposób pakowania odzieży reklamowej)
• Zwiększenie wydajności produkcji dużych serii wyrobów.
• Wprowadzenie nowych usług w przedsiębiorstwie (haftowanie w trudno dostępnych miejscach oraz usługa transferów sublimacyjnych)
• Wprowadzeni nowych produktów i technologii w firmie (technologie transferów sublimacyjnych i haftowania w trudno dostępnych miejscach)
• Zmniejszenie kosztów jednostkowych krótkich serii.
• Zwiększenie rentowności sprzedaży

Projekt wpisuje się w założenia dokumentów strategicznych związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym, w tym Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007--2013, Pole A, Konkurencyjna Gospodarka, Obszar II --Gospodarka regionalnej szansy. Celem bezpośrednim tego obszaru jest: konkurencyjna i twórcza, wykorzystująca innowacje i nowoczesne technologie gospodarka. Kierunki polityki obszaru to między innymi wsparcie międzynarodowej konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw i instytucji innowacji i nowoczesnych technologii.

Harmonogram realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji – 1 września 2008 r.
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia inwestycji – 31 września 2009 r.

Budżet projektu:

Całkowita wartość inwestycji – 586 881,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych – 481 050,00 zł

Kierownik projektu:

Marcin Mazurek – współwłaściciel Firmy